Дерегистрация на МПС и бракуване на автомобил

Имате ли автомобил, който не използвате? Или поради някаква причина колата ви не е в движение и е твърде скъпо да я оправите?

Информацията тук ще ви бъде от огромна полза!

Всеки автомобил рано или късно претърпява необратима амортизация. Независимо дали става дума за това, че е паркиран в гаража или на улицата от години и реално вече не е годен за употреба, или пък е претърпяно ПТП с него, това МПС вече не ви трябва.

Единственото, което ви остава да направите, е да си спестите данъците, които продължават да му се трупат, и да му прекратите регистрацията в КАТ.

Дерегистрация на МПС

Дерегистрацията на МПС е изключително улеснен процес, който може да бъде изпълнен от всяко лице.

На първо място трябва да отидете до териториалното звено на КАТ, където да пожелаете да извършите дерегистрация на своя автомобил, за да може да го отпишете и бракувате. По този начин декларирате, че то не е годно за движение и употреба.

Бъдете готови с отговор на следния въпрос „Къде ще съхранявате МПС-то?“. Това е изключително стандартен и важен въпрос за служителите на КАТ.

Тъй като моторното превозно средство ще бъде отписано, трябва да разполагате с място, където ще го съхранявате, тъй като на обществено място това вече няма да е възможно. Вариантите са няколко – в двора, във ваш или нает гараж или да го продадете на някой друг, който да се погрижи за него (например на фирма за изкупуване на коли за скрап).

Проверка за дерегистрация на автомобил в КАТ

Проверката за дерегистрация на автомобил може да бъде направена в КАТ. Друг възможен вариант е да проверите дали колата продължава да се води на отчет в местните данъчни служби.

По презумция, когато МПС-то е отписано и бракувано в КАТ, по автоматичен път общината получава тази информация, при което на автомобилът вече не му натрупва местен данък.

Заявлението, което подавате в КАТ, че желаете да спрете колата от движение, може да бъде поради някоя от следните причини:

 • Претърпяно ПТП, след което автомобилът не може или не желаете да бъде поправян;
 • Унищожено МПС в следствие на пожар или природно бедствие;
 • Конфискация на автомобил в полза на държавата;
 • Автомобилът е предаден за регистрация в друга държава;
 • Предаден или продаден за разкомплектоване и/или рециклиране;
 • Когато собственикът възнамерява да съхранява МПС-то в частен имот;
 • При обявяване за издирване;
 • Когато регистрационните табели не отговарят на българските стандарти.

Служебна дерегистрация на МПС

С промените в законодателството от преди няколко години, КАТ имат правото да направят служебно отписване на вашия автомобил. Това може да се случи, когато нямате валидна гражданска отговорност.

Когато ви изтече сключената полица за гражданска отговорност Гаранционния фонд трябва да подаде тази информация в КАТ. За целта от Гаранционния фонд уведомяват писмено собствениците на тези мпс-та, че имат срок от 14 дни да сключат нова застраховка.

Ако собственикът не сключи нова Гражданска отговорност в този срок, Гаранционния фонд уведомява КАТ, при което държавния контролен орган служебно дерегистрира вашето мпс. Номерата на автомобила не се свалят, а само служебно се прави невъзможно сключването на нова полица Гражданска отговорност.

Въпреки това, когато решите да сключите такава, вие ще имате възможност да го направите, но в нея ще липсва номера на автомобила. За да може да се впише номера и полицата да бъде напълно завършена, ще се наложи да посетите КАТ и да подадете заявление за прекратяване на служебната дерегистрация.

Бракуване на кола

Когато спирате колата от движение бихте могли да се възползвате от услугите и на фирма. Както уточнихме по-горе в текста, може сами да дерегистрирате колата или да потърсите съдействие от фирма, която да изкупи вашия автомобил за скрап и да ви предостави документ за отписването му.

Цена и документи за бракуване на автомобил

Таксата, която се дължи за дерегистрация и бракуване на автомобил в КАТ е минимална. Към 2022 година тя е 5 лева за прекратяване на регистрацията по желание на собственика.

Необходимите документи за бракуване на автомобил са:

 • Свидетелство за регистрация – част 1 и 2

Това са съответно малкия и големия талон на колата, които трябва да върнете в КАТ при отписване и бракуване на колата.

 • Регистрационни номера

Препоръчително е сами да свалите регистрационните номера на автомобила и да отидете с тях в КАТ.

 • Декларация за бракуване

Заявлението-декларация за бракуване ще получите на гишето в КАТ, като трябва прилежно и вярно да бъде попълнено.

 • Удостоверение за дадено за скрап МПС

В случай че сте предали превозното средство за скрап, тогава трябва да предоставите удостоверението, което сте получили от фирмата купувач.

 • Бракуване при износ

В случай, че продавате МПС-то в чужбина е препоръчително да предоставите договор или друг документ, с който го доказвате.

Кой може да подаде документи за отписване на автомобила?

Не всеки човек може да бракува всяко едно превозно средство, което е напълно нормално с оглед злоупотребите, които могат да настъпят.

Следните лица могат да отписват превозни средства:

 • Физическо лице, когато е вписано като собственик на ППС-то;
 • Законен представител на юридическо лице или земеделски производител;
 • Пълномощник на физическо или юридическо лице;
 • Наследник на починало лице-собственик на ППС.

Не по-важно е да упоменем, че в деня, в който отпишете своя автомобил и му свалите регистрационните номера, той вече автоматично трябва да бъде премахнат и от отчета в местното данъчно. Т.е. вие не би трябвало изрично да посещавате териториалната дирекция за местни данъци и такси.

Това е според официалната информация на българските държавни органи. Въпреки това съветваме всеки български гражданин да посети офисите на местната общинска дирекция, за да провери дали наистина на автомобилът не продължава да се начислява данък.

Въпроси и отговори

По-долу ще откриете част от най-често задаваните въпроси по отношение на прекратяване на регистрацията на пътни превозни средства.

Колко струва бракуването на кола?

Всеки собственик на пътно превозно средство (ППС) би могъл по желание да го дерегистрира и бракува в КАТ. Документите, които са нужни са двата талона, двете регистрационни табели, заявление и удостоверение от фирма за скрап, ако е продаден на такава автомобилът.

Таксата за бракуване и отписване на автомобил в КАТ е фиксирана на 5 лева.

Как да направя проверка за дерегистрация на автомобил?

За да бракувате и прекратите регистрацията на своята кола, е нужно да посетите офис на КАТ. Там също може да направите проверка дали в регистрите им е налице такова ППС със съответния номер.

Проверка за дерегистрирано мпс може да се направи и в местното подразделение за такси и данъци. При прекратяване на регистрацията на ППС, за същото по автоматичен път се прекратява начисляването на местен данък.

4.2/5 - (32 гласа)