Изкупуване на катализатори

Какво е катализаторът?

Катализаторът е устройство за контрол на емисиите, монтирано в изпускателната система на двигателите с вътрешно горене. Основната му функция е да намалява нивата на вредни замърсители в отработените газове, произведени по време на процеса на изгаряне на горивото.

Той е разположен в изпускателната система, обикновено под предния капак, близо до двигателя. Той е стратегически разположен между двигателя и ауспуха.

Катализаторът инициира химични реакции, превръщайки въглеродния оксид във въглероден диоксид, неизгорели въглеводороди във въглероден диоксид и водата и азотни оксиди в азот и кислород.

Видове катализатори

Въпреки че основният принцип остава същият, съществуват разлики между катализаторите в бензиновите и дизеловите двигатели, дължащи се на вариации в състава на техните емисии на отработени газове.

Бензинови катализатори

Катализаторите в бензиновите превозни средства се фокусират основно върху намаляването на въглеродния оксид, азотните оксиди и неизгорелите въглеводороди. В тях обикновено се използват благородни метали като платина, паладий и родий.

Дизелови катализатори

Дизеловите двигатели произвеждат по-високи нива на азотни оксиди и прахови частици. В резултат на това дизеловите катализатори са проектирани с допълнителни компоненти, като филтри за твърди частици.

Често срещани проблеми с катализатора

Основните проблеми на катализаторите са свързани с:

Запушване

С течение на времето те се задръстват с отлагания, което намалява ефективността им. Това може да е резултат от натрупването на въглерод, масло и други замърсители. Редовното почистване на катализатори спомага за елиминирането на този проблем.

Физическа повреда

Външни фактори като отломки от пътя или катастрофи могат да причинят физическа повреда, водеща до течове или намалена ефективност.

Прегряване

Неуспешното запалване на двигателя, богатата горивна смес или други проблеми могат да доведат до прегряване на катализатора, потенциално увреждайки вътрешната му структура.

Замърсяване

Катализаторът може да бъде замърсен от вещества като олово или силикон, което засяга способността му да извършва нужните химични реакции.

Повреда на ламбда сонда

Неизправните кислородни сензори могат да дадат неточни показания, което да повлияе на работата на катализатора.

Корозия

Излагането на тежки атмосферни условия може да причини ръжда, компрометирайки структурната цялост на частта.

Цени за изкупуване на катализатори

Фирмите изкупуват катализатори с цел рециклиниране на благородните метали, съобразно пазарното търсене. Катализаторите съдържат благородни метали като платина, паладий и родий. Фирмите за рециклиране извличат тези материали за повторна употреба в различни индустрии.

Търсенето им продължава да расте в индустрии като електрониката и автомобилостроенето. Рециклирането помага да се отговори на това търсене по устойчив начин, печелейки дори еколната среда от този факт.

Фирми, които предлагат добри цени за изкупуване на катализатори

Списък с фирми за внос на автомобили от чужбина

  1.  Данни за контакт с фирма 1
  2. Данни за контакт с фирма 2
  3. Данни за контакт с фирма 3

Определяне на цените на катализаторите

Цените на катализаторите се влияят от различни фактори, а пазарът е динамичен. В размерът на цената се включват разнообразни компоненти, но най-важните са съдържанието на благородните метали, размер и вид на катализатора.

Основният фактор за определяне на стойността на катализатора са съдържащите се в него благородни метали – платина, паладий и родий. Цените на тези метали са обект на пазарни колебания и оказват значително влияние върху общата стойност на катализатора.

Различните превозни средства използват катализатори с различни размери. По-големите катализатори често съдържат повече благородни метали, което се отразява на тяхната стойност.

Чистотата на благородните метали, извлечени от катализатора по време на рециклирането, също играе роля. По-високите нива на чистота обикновено са съчетани с по-високи цени.

Динамиката на пазара, включително глобалното търсене и предлагане на благородни метали, влияе върху цените на катализаторите. Икономическите условия, геополитическите фактори и тенденциите в индустрията могат да повлияят сериозно.

В исторически план родият е най-скъпият сред трите вида метали, следван от паладия и платината. Пазарните условия, търсенето в индустрията и геополитическите събития обаче могат да доведат до промени в тази ценова динамика.

5/5 - (1 гласа)